Przejdź do treści

Anna Rutkowska

Absolwentka historii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz podyplomowo bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Od 2001 roku związana z Miejską Biblioteką Publiczną w Szczecinie, w której pracowała jako bibliotekarka, przez jedenaście lat kierowała filią nr 28, największą placówką położoną w centrum Szczecina. W tym czasie ukończyła podyplomowo zarządzanie przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Zarządzania.

Od siedmiu lat kieruje Działem Promocji w MBP. Koordynuje projekty realizowane w bibliotece, również takie, które włączają osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu w życie kulturalne. Od czterech lat zajmuje się koordynacją wolontariatu seniorów w MBP. Prowadzi warsztaty i szkolenia, również online dla bibliotekarzy, przygotowujące  do obsługi czytelników z niepełnosprawnościami oraz do aktywizacji  i włączania ich w życie kulturalne. Zajmuje się kwestią dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i kulturalno-informacyjnej bibliotek.

W 2020 r. ukończyła cykl szkoleń w ramach projektu “Rzecznicy dostępności w bibliotece”. W MBP jest koordynatorem dostępności.

Członkini Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Stowarzyszenia LABiB. Współorganizowała trzy  edycje konferencji dla bibliotekarzy z województwa zachodniopomorskiego BiblioLAB.