Przejdź do treści

Beata Rogalska

Beata Rogalska – absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku, a także studiów podyplomowych na kierunku menedżer kultury w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Od lipca 2018 roku pełni funkcję dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym. Inicjatorka wielu działań bibliotecznych, pomysłodawczyni i koordynatoka wielu projektów, zwłaszcza tych kierowanych do młodzieży i dzieci. Na terenie gminy wprowadza często niekonwencjonalne, innowacyjne pomysły, które spotykają się z aprobatą mieszkańców. Stara się, by biblioteka była postrzegana jako miejsce aktywne, nowoczesne, otwarte i przyjazne.

Członiki Stowarzyszenia LABiB, trenerka w ogólnopolskich projektach szkoleniowych dla bibliotekarzy. Prywatnie żona i mama.