Przejdź do treści

Monika Schmeichel-Zarzeczna

Monika Schmeichel-Zarzeczna – historyk sztuki, trenerka, bibliotekarka. Absolwentka Szkoły trenerów biznesu SET, Akademii Liderów Kultury i Akademii Animatora KLANZA. Zawodowo związana z MBP w Lublinie.

Zajmuje się prowadzeniem działań wykorzystujących nowe technologie w edukacji, pisaniem projektów oraz wspieraniem rozwoju osób z różnych grup wiekowych i społecznych. Trenerka kompetencji cyfrowych  w ogólnopolskich programach szkoleniowych.

Członkini Stowarzyszenia LABiB, ambasadorka EPALE, stypendystka Ministra KiDN w kategorii zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury. Dwukrotna laureatka “Listy 100 osób”, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych Polaków. Realizuje autorski projekt bibliotekaaplikacji.com, którego celem jest wsparcie pracowników instytucji kultury w nauce korzystania z narzędzi cyfrowych potrzebnych do działań organizacyjnych, edukacyjnych lub animacyjnych.