Przejdź do treści

Referencje

Agata Warywoda przeprowadziła w 2020 i 2021 r. dla Dolnośląskiej Biblioteki Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu szkolenia online z następujących tematów:  Przyjdź i zostań! Młodzi w bibliotece oraz Cyfrowy narzędziownik współczesnego bibliotekarza – narzędzia i aplikacje, które przydają się w codziennej pracy. Szkolenia przygotowane odznaczały się wysokim poziomem profesjonalizmu i zostały dopasowane do potrzeb odbiorców. Kompetencje interpersonalne trenerki oraz czytelny, a jednocześnie atrakcyjny sposób, w jaki przekazywała wiedzę przełożyły się na zaangażowanie uczestników i zadowolenie z udziału w szkoleniu. Dodatkowo, przeprowadzone szkolenia odznaczały się starannie przygotowanymi i wartościowymi merytorycznie materiałami dla uczestników.

Beata Jasiak, Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego i Badan Czytelniczych DBP we Wrocławiu


Pani Monika Schmeichel-Zarzeczna w dniach 21-22 października 2021 roku na zlecenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach przeprowadziła szkolenie Chmura — twoje centrum dowodzenia dla pracowników bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego. Zajęcia online trwały 8 godzin szkoleniowych. Program szkolenia dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb został zrealizowany bardzo profesjonalnie zgodnie ze scenariuszem.

Pani Monika Schmeichel-Zarzeczna reprezentowała wysokie kompetencje, profesjonalizm i komunikatywność. Wykazała się dobrym przygotowaniem. Przykazywała wiedzę w sposób przystępny, z dużą liczbą ćwiczeń praktycznych zwiększających aktywność uczestników. Przeprowadziła atrakcyjne w formie i treści zajęcia przez co zyskała sympatię uczestników. Szkolenie spełniło nasze oczekiwania. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy podjętej z panią Moniką Schmeichel-Zarzeczną i chętnie zrealizujemy kolejne projekty szkoleniowe.

Andrzej Dąbrowski, Dyrektor WBP w Kielcach


Uczestniczyłam w szkoleniu Poszukuj, twórz, dziel się! 10 internetowych narzędzi przydatnych w pracy bibliotekarza. Dla kilkunastu bibliotekarzy z powiatu krakowskiego szkolenie okazało się dniem bogatym w nowe, szalenie praktyczne i pomocne w codziennych wyzwaniach narzędzia. To było jedno z bardziej praktycznych i konkretnych szkoleń, w jakich brałam udział.

Joanna Smogulecka-Mokrzycka, bibliotekarz, Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach


Szkolenie Zrób to sam! Angażujące metody pracy z młodzieżą , było jednym z tych nielicznych szkoleń na ,,5″. Trenerka była dobrze przygotowana z merytorycznego punktu widzenia do omawianego tematu, przekazywała wiedzę w usystematyzowany sposób. Podzieliła się swoim doświadczeniem, pokazała wykorzystanie praktycznych narzędzi, motywowała do działania i zaraziła mnie swoją pasją. Wróciłam do pracy z nową energią!

Katarzyna Mościcka-Pisarska, bibliotekarz, Biblioteka Publiczna w Młynarach


Pani Monika Schmeichel — Zarzeczna, przeprowadziła w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Podlaskim, szkolenie dla bibliotekarzy pt: „(Nie)codzienny narzędziownik bibliotekarza„. Narzędzia, z którymi uczestnicy zostali zapoznani, na pewno ułatwią i urozmaicą pracę bibliotekarza. Szkolenie było przeprowadzone doskonale. Pani Monika od razu nawiązała dobry kontakt z wszystkimi uczestnikami i potrafiła w profesjonalny sposób wspomagać tych, którzy napotykali trudności przy poznawaniu nowych narzędzi. Profesjonalizm pani Moniki pozwolił zrealizować wszystko co było zaplanowane.

Beata Szczeszek, Dyrektorka PBP w Radzyniu Podlaskim


Z  Panią Agatą Warywodą współpracowaliśmy w czerwcu i lipcu 2020 r. przy okazji realizacji projektu  „Wymiatasz w bibliotece”, który został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach tej współpracy Pani Agata Warywoda przygotowała i przeprowadziła szkolenie stacjonarne Sto zdziwień! Trening kreatywności dla bibliotekarzy dla bibliotekarzy z powiatu gorlickiego oraz przygotowała i przeprowadziła warsztat online Kre(a)ktywni! Trening kreatywności dla młodzieży dedykowane młodzieży oraz zaprojektowała e-materiały związane z tematyką warsztatu.  Współpracę oceniamy bardzo pozytywnie. Szkolenia prowadzone cechowały się atrakcyjnym programem, były prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod pracy grupowej i z dużą uważnością na potrzeby uczestników. Prowadząca łączy wiedzę z uważnością na grupę i potrafi stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju.

Katarzyna Marchwica, Koordynatorka projektu, Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach


Dla nas bibliotekarzy warsztaty online RE-MIKS w Bibliotece to inicjatywa, która wzmocniła rolę naszej Biblioteki w budowaniu kompetencji społeczeństwa informacyjnego. W efekcie warsztatów powstał materiał promujący Bibliotekę w mediach społecznościowych. Szczególnie ważne jest dla nas, że warsztaty realizowane były z udziałem naszych młodych czytelników. Dzięki warsztatom „RE-MIKS w bibliotece” stworzyliśmy przyjazną przestrzeń wymiany doświadczeń i wiedzy dla naszych czytelników.

Zespół Miejskiej i Gmiennej Biblioteki Publicznej w Łazach


Uczestniczyłam w szkoleniu Zrób to sam! Angażujące metody pracy z młodzieżą. Było to jedno z lepszych szkoleń, w których uczestniczyłam. Największą wartością było dla mnie to, że wyjechałam z niego z konkretem, z planem na działanie. Agata swoimi sposobami zmusiła nas do kreatywnego myślenia i zachęciła do działania. Szkolenie było dla mnie bardzo inspirujące i mobilizujące do pracy.

Paulina Kalinowska, bibliotekarz, Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu


W 2020 roku Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizowała projekt „Biblioteka online” z funduszy Programu Kultura Cyfrowa MKiDN. W ramach tego Programu kilkadziesiąt bibliotek publicznych wzięło udział w realizowanych online szkoleniach przygotowujących je do stworzenia dostępnej zdalnie oferty dla mieszkańców oraz wykorzystywania narzędzi cyfrowych w funkcjonowaniu instytucji. Pani Monika Schmeichel-Zarzeczna odegrała kluczową rolę w projekcie koordynując kilkunastoosobowy zespół trenerski, który opracował ramy programu szkoleń, a także przygotowując i realizując szczegółowe scenariusze trwających 18 godzin szkoleń z następującego zakresu: – organizacja pracy zdalnej i prac w zespole rozproszonym, aktywizacja użytkowników online, promocja online , organizacja wydarzeń online dla osób dorosłych.

Wszystkie te zadania Pani Monika Schmeichel-Zarzeczna realizowała z pełnym zaangażowaniem, wykorzystując narzędzia cyfrowe do pracy w zespole rozproszonym. Wykazała się przy tym doskonałymi kompetencjami zarówno w roli koordynatora i twórcy programu, jak i trenerki. Jej szkolenia były wysoko oceniane przez uczestniczki i uczestników.

Jacek Królikowski, Prezes FRSI


Pani Agata Warywoda przeprowadziła w 2021 r. dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku szkolenia online z następujących tematów:
Grafika dla nie-grafika – bezpłatne narzędzia i zasoby online do tworzenia materiałów graficznych
oraz Jak poprowadzić spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki online?.
Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny. Pani Agata Warywoda
wykazała się znajomością platform i narzędzi do prowadzenia szkoleń online, potrafiła zaangażować
uczestników i przekazać wiedzę w atrakcyjny sposób.

Monika Górecka, Kierownik Działu Instrukcyjno-Szkoleniowego WiMBP w Gdańsku